ჩვენს შესახებ

სავარაუდოდ, ძალიან დაკავებული ადამიანი ხართ, ამ შემთხვევაში კი წაიკითხეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტები ჩვენსა და ჩვენი მომხმარებლის შესახებ

- 2007 წლიდან მუშაობს სამშენებლო ბაზარზე;
- რეალიზირებულია 80-ზე მეტი პროექტის ინტერიერის დიზაინი მოსკოვში, თურქმენეთში,  რუსეთის სხვა ქალაქებში და ევროპაში;
- მუდმივად აუმჯობესებს სერვისს და მომსახურების ხარისხს;
- მომხმარებელთან ინდივიდუალური მიდგომა ურჩევნია;
- მას უყვარს უნიკალური ტექნიკის შექმნის მოძიება როგორც ინტერიერის დიზაინის შექმნის პროცესში, ისევე, ბინების კომპლექსური რემონტს;
- ყველაზე რთული ამოცანების კი სწრაფად მოგვარება;
- უზრუნველყოფს მაქსიმალურ კომფორტს კომუნიკაციის პირველი წუთიდან;
- პროფესიონალურად ახორციელებს მომხმარებელთა ყველა მოთხოვნებს;
- დარწმუნებულები ვართ, რომ მომხმარებელთა ინტერესები პირველ ადგილზეა.